Από το 1952

Αρχές της Επιχείρησης

  • Η ικανοποίηση των πελατων καθορίζει τις ενέργειες μας.
  • Η υπερέχουσα σχεση τιμης – απόδοσης καθορίζει την θέση μας στην αγορά.
  • Σύντομες διαδικασίες αποφάσεων και απλές ροές εργασιών εξασφαλίζουν την επιτυχία
  • Αναπτυσσόμαστε γρηγορότερα απο τους ανταγωνιστες μας.
  • Δικαιοσύνη είναι η αρχή με την οποία αντιμετωπίζεται ο καθένας στην επιχείρηση μας
  • Αμοιβαία προώθηση και αλληλοσεβασμός.
  • Συμφωνίες τηρούνται στα πλαίσια ενός κλίματος εμπιστοσύνης.
  • Οταν περιβάλλεσαι από δυναμικούς συνεργάτες , η αναπλήρωση του κάθε τομέα είναι εφασφαλισμένη.
Free WordPress Themes