Από το 1952

Στόχοι

Η επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. –  ALUTEC πιστοποιείται από την παρουσία της στην αγορά από το 1952 που ξεκίνησε την δραστηριότητά της.  Κύριος παράγοντας της συνεχούς ανάπτυξης και του αυξανόμενου τζίρου αποτελεί η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα και η εργατικότητα της διοίκησης και του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί εκπληρώνοντας τους στόχους που θέτει χρόνο με το χρόνο. Οι στόχοι είναι :

  • Η βέλτιστη σχέση ποιότητας τελικού προϊόντος-τιμής ως προς το συμφέρον του πελάτη αυστηρά εντός χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί στην αρχική συμφωνία.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των εκάστοτε επιθυμιών του πελάτη τόσο με το τελικό προϊόν όσο και με την άμεση εξυπηρέτησή του στην περίπτωση που απαιτηθεί service.
  • Η συνεχής ενημέρωση της τάσης της αγοράς και η προσαρμογή οικονομικές συγκυρίες αλλά και στις απαιτήσεις των δυνητικών πελατών.
  • Η διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η αύξηση της  παραγωγικότητα μας.
  • Η διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές , που καλλιεργεί ένα κλίμα αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης και βοηθάει στην επίτευξη των στόχων και των δύο πλευρών.
  • Η διατήρηση της καλής πιστοληπτικής εικόνας στην αγορά εξαιτίας της υγιούς διαχείρισης των οικονομικών πόρων της εταιρίας και της συνεχής ανάπτυξής της.
  • Η συνεχής διαφήμιση της εταιρίας από τους πελάτες, οι οποίοι μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας και μας προτείνουν ανεπιφύλακτα.
Free WordPress Themes