Από το 1952

Ξενοδοχείο Ξενια Βόλος

a b b
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
b a a
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
a a a
Racktheme